ELVEINK TÉNYLEGES SZERVEZÉS ELVÉGZENDŐ FELADATOK
Elveink a szervezéssel kapcsolatban

    a résztvevők minél hamarabb minél több információt megkapjanak
    a kiállítás/konferencia házigazdái/rendezői részére rendszeresen és kezdeményező módon felvetjük a döntést igénylő kérdéseket (a kérdések döntésre való felajánlása a szervező felelőssége)
    a döntések előkészítésére minden esetben több ajánlatot (helyszín, költségek) adunk
    az előkészítés során a rendező/házigazda részére rendszeres, egyeztetett időközönként átfogó tájékoztatást adunk írásban az előkészületek állásáról
    a lebonyolításhoz szükséges szerződéseket, minden esetben előkészítjük, amikor azt igénylik
    a szervezés során figyelembe vesszük, hogy a nemzetközi konferenciákon sokféle szokású és vallású résztvevő lehet
    a szervezés első lépcsőjében tartjuk szükségesnek egyeztetni a pénzügyi kereteket, mert csak így készíthető el és tartható a költségvetésA tényleges szervezés

   1.) A megbízást követően a megbízók teljes részletességű tervet kapnak az elvégzendő feladatokról, melynek segítségével a szervezővel együtt, annak javaslatai alapján alakítják ki az egyes feladatok elkészülésének véghatáridejét, illetve az elkészítéshez szükséges időt.
   2.) Ekkor kerül kialakításra az is hogy a megbízó részéről kik és mikor igényelnek döntési lehetőségeket a főbb kérdések alakításában.
   3.) A kezdeti fő kérdések meghatározását követően elkészítjük a főbb, jellemző területekre vonatkozó költségtervet. A költségterv tartalmazza a várható költségeket és bevételeket, valamint azok időbeli ütemezését is. A költségterv megmutatja azt is, hogy mely költségeket van módja a házigazda/rendezőknek jelentősen befolyásolni, s lényegében melyeket nem. A továbbiakban minden olyan esetben, amikor a megbízók döntése jelentősen befolyásolja a költségtervet, akkor azt azonnal jelezzük.


Munkánkat az erre a célra kifejlesztett számítógépes programok támogatásával végezzük, ez adja meg a Megrendelő számára is a teljes körűség biztosítékát.

A vállalt feladatok magukba foglalják

    a résztvevők felkutatásának rendszerét és rendszeres informálását
    a részvételi feltételek kidolgozását
    a helyszín biztosítását
    az esemény technikai megszervezését
    a kísérő programok szervezését
    az elő és utó programok szervezését
    a nyilvánosság megteremtését
    meghívottak és vendégek programjainak összehangolását
    protokoll események szervezését
    szakmai közvéleménnyel való kapcsolattartást
    javaslatokat a szponzorok felkutatására és a kapcsolatok kialakítására
    a szponzorok "kiszolgálását


Valamennyi kiállítás és konferencia megszervezésekor arra törekszünk, hogy az azon kialakult kapcsolat hosszú távú együttműködéssé alakuljon, ne csak referenciát jelentsen, hanem biztosítsa a megteremtett kapcsolat fennmaradását és megalapozott együttműködést is.