A társasági, üzleti viselkedést megismertető foglalkozások


ALAPVETÉS   -    KIKNEK SZÓL?   -    CÉL   -    VÁRHATÓ EREDMÉNY

Alapvetés

    A sikeres cégek eredményeiket ma már nemcsak az alaptevékenységükben elért magas színvonalnak és megbízhatóságnak köszönhetik, hanem érzékelhető módon egyre inkább nő a jelentősége a tárgyalási képességeknek, az együttműködési képességeknek, a megfelelő marketing munkának. A cég képviseletének része az is, hogy a céget képviselő emberek személy szerint maguk is tükrözzék, sugározzák mindazt a magas színvonalat, amit a cégük tevékenysége nyújt.
    A cég fejlődésével, kapcsolatainak bővülésével együtt járó dolog, hogy a cég mind több munkatársa egyre többször kerül olyan helyzetbe, ahol fontos, de legalábbis szerencsés tudni, illetve érezni, hogy mi az ott legmegfelelőbb viselkedés.
    A "helyes" viselkedést nem azért kell elsősorban ismerni, mert attól eltérni bűn, hanem azért, mert a szarvashibák elkövetőivel szemben előítéletek alakulnak ki a partnerek részéről, illetve maga az érintett sem fogja magát sok helyzetben kellemesen, felszabadultan érezni, s ez gátlásokat eredményez, ami rontja a tárgyalás hatásfokát és eredményességét.
    A tárgyalásokon és a partnerekkel együtt töltött időben, külföldi utakon való megfelelő viselkedés nemcsak azt az embert minősíti, aki éppen érintett, hanem azt a céget, vállalatot is, amelynek képviseletében dolgozik.


Az érintettek lehetséges köre

Azok, akik többször tárgyalnak akár hazai, akár külföldi partnerekkel, munkaidőn kívüli eseményeken vesznek részt szükséges a helyes és választható viselkedés formák megismerése, a társasági szokások elsajátítása, az ilyen helyzetekben is otthonos magatartás kialakítása. Ezek a feladatok csak a helyzetek többszöri és ismételt, de nem a partner előtti gyakorlása utján érhetők el.

A társasági és nyilvános viselkedés helyzeteit és eseteit kiscsoportos formában dolgozzuk fel, melyek során részletesen kitérünk azokra a kérdésekre is, ami a résztvevőknek a legtöbbször okoz személyes nehézséget, amikben Ők úgy érzik, hogy nem, vagy nehezen tudnak megoldást találni.A társasági viselkedés foglalkozásaitól elvárt követelmény, hogy ismertesse meg a résztvevőkkel

    az ismerkedés pillanatait, a névjegy szerepét és kezelését
    az étkezési kultúrát, az ételek és italok összhangját, az éttermi viselkedés szokásait
    a fogadásokon való viselkedést
    az ajándékozási és ajándék elfogadási szokásokat
    külföldiek szokásait, életvitelét
    a személyes én elemeit (öltözködés, ápoltság, higiénia)
    többnapos programok, együttlétek sajátosságait
    konferenciákon való részvételt
    a szabadidő együtt töltését

A foglalkozások során megismertetjük a résztvevőket a társasági és nyilvános viselkedés főbb szabályaival, valamint a szabályokat alakító, meghatározó motívumokkal. A témák feldolgozása kettős megközelítésben történik

    a szabályok és az azok közötti közlekedés módjai
    tényleges helyzetek feldolgozása, az általános szabályok érvényesülése ezekben a helyzetekben


A várható eredmény

A résztvevők a foglalkozásokat követően otthonosan fognak mozogni a protokolláris helyzetekben, viselkedésük természetessé válik, nő az önbizalmuk, egyenrangúvá válnak más tárgyaló partnerekkel szemben. Elmúlik, de legalábbis csökken a visszafogottságuk és önbizalomhiányuk, várhatóan kevésbé félnek attól, hogy nem helyesen csinálnak valamit, s ezért nem fogadják el őket.