Tréning filozófiánk

A tréningeinket az aktív megismerésre építjük, nem alkalmazunk stresszelő helyzeteket, olyan eszközt kívánunk a résztvevőknek adni, amellyel átfogóan tudják elemezni, és ennek hatására alakítani a saját tevékenységüket és helyzeteiket. A résztvevők a tréningeken azért vesznek részt, hogy ott új szempontok szerint értékeljék magukat, tevékenységüket és környezetüket. A tréningen lezajló dolgok és történések csak az ott jelenlevőkre vonatkoznak, abból személyes konzekvenciákat jelentő intézkedések nem származhatnak, ilyen jellegű információkat a megrendelőnek nem adunk át.A tréningek alkalmazása és hatóköre

A munkatársak és a vezetők körében tartott tréningek javítják az azon résztvevők hatékonyságát, növelik az együttműködési készséget, nyilvánossá teszik a szervezeten belüli feszültségeket, s hozzájárulnak azok feloldásához.

Minden olyan esetben és munkaterületen, amikor a tudás felfrissítése, rendszerezése és elsajátítása mellett szükséges az avval való azonosulás is, mindig a legjobb eszköz a tréningek igénybevétele. A tréningek lehetőséget adnak a résztvevőknek a saját lehetőségek és határaik megtapasztalására, valamint a személyes élmények hatására új távlatokat nyitnak számukra a saját maguk által állított korlátok lebontásával.SAJÁT FEJLESZTÉSEK - KÖZÉPISKOLAI ÖNISMERETI TRÉNING

SAJÁT FEJLESZTÉSEK - NYILVÁNOS KÖZSZEREPLÉS TRÉNING

BŐVEBBEN


1. A tréningek módszere

A tréningeken a témakörök feldolgozása minden esetben csoportmunka segítségével történik, ahol valamennyi résztvevő személy szerint is részt vesz a munkában. Az ismeretek beépülését szituációs gyakorlatok és azok elemzése biztosítják. A tréningeken videó kamerával dolgozunk, amely lehetővé teszi a torzításmentes megbeszéléseket, a pozitív viselkedésformák megerősítését, tudatosítását.2. A tréningeken alkalmazott főbb eszközök

"átéléses, megéléses" helyzetgyakorlatok és feldolgozásuk video analízissel
esetpéldák, közös megbeszélések, problémaelemzések
egyéni, kis-, és nagycsoportos feladatok
információadás flip-chart és hand-out-ok segítségével
tesztek, oktatófilmek

A programokban dominálnak az aktív részvételt megkövetelő foglalkozások, amelyek a csoportdinamikai módszerek alkalmazása révén nagymértékben elősegítik a tapasztalásos tanulást és a csoportépítést is.3. Lehetséges tréningek az érintettek köre szerint

    ügyfélkapcsolati
    értékesítői
    képviselői (ügynöki)
    vezetői
    kevert - csapatépítő jellegű
    korosztályi - középiskolásoknak, ill. egyetemistáknak
4. Lehetséges tréningek a témák szerint

    értékesítői - eladói
    kommunikációs
    önismereti
    önkormányzati
    vezetési
    motivációs
    konfliktuskezelési
    döntési
    tárgyalástechnikai
5. A várható eredmény

A résztvevők azokat a kérdéseket, amelyekkel a tréning során találkoznak, azt követően tudatosan tudják alkalmazni, a napi munkájuk során felismerik a helyzeteket, s az ahhoz legjobban illeszkedő magatartást tudják választani. Az eddigi munkájuk során kialakított magatartásuk tudatosodik, s azok erényeire ráerősít a tréning. A csoportban való együtt dolgozás hatására, elmélyül a résztvevők személyes kapcsolata, könnyebbé válik számukra a jövőben az együttdolgozás, a közös feladatmegoldás.

A vezetői tréningeken résztvevőkben erősödnek a meglevő vezetési képességeik, vezetői helyzeteiket differenciáltabban fogják tudni megítélni, s ennek megfelelően árnyaltabb megoldásokat tudnak majd kialakítani. A vezetői kommunikációs készségek javulásának és a tudatosabb vezetői munkának hatására, várható a beosztottak együttműködésének javulása, azaz nő a vezetési hatékonyság.

Általában várható, hogy a résztvevőknek a konfliktus helyzetekben megnő a "tűrőképességük", ennek megfelelően ezeken is jobban úrrá tudnak majd lenni. A tréningek mentális hatásaként és a megismert elméleti alapok felhasználásával javul a résztvevők tárgyalási készsége, eredményesebbek lesznek az üzleti tárgyalásokon. A csoportban történő együttdolgozás hatására javul az együttműködési készség, nő az egymás elfogadása és a másság tudomásul vétele.

PÉLDA EGY LEHETSÉGES VEZETŐI TRÉNINGRE - résztvevők szerinti

PÉLDA EGY LEHETSÉGES KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGRE - témakör szerinti


PÉLDA EGY LEHETSÉGES VEZETŐI TRÉNINGRE - résztvevők szerinti

a vezetői viselkedésformák megismertetése és a saját minta azonosítása, elemzése
      a személyiség szerepe a vezetésben
      a vezetői probléma megoldó folyamat
      vezetési stílusok
      hatalmi források a vezetésben

vezetői kommunikáció és tárgyalástechnikai módszerek
      hatékony kommunikáció
      kommunikációs hibák, azok kiküszöbölése
      érveléstechnika

a vezetői motiválás eszközrendszere, a helyzetnek megfelelő motivációs eszköz kiválasztása
      szükséglet, mint motiváció
      a motiváció hatása a különböző emberek körében

az elvégzett munka értékelése, az értékelés kritériumai
      az ellenőrzés alapelvei
      a követelmények és az eredmény összhangja
      a minőségi munka jellemzői
      az önállóság és az együttműködés értékelése

munkahelyi konfliktusok kezelésePÉLDA EGY LEHETSÉGES KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGRE - témakör szerinti

Kommunikációs alapok
      Kommunikációs kör, a fogadó centrikus kommunikáció
      Verbális és nem verbális jelzésrendszer
      A megértés és megértetés hibái, kritikus tényezői
      Az információtorzulás okai és javítási lehetőségei
      Az aktív odafigyelés jelentősége
      Személyes kommunikációs stílus elemzése

Kérdezéstechnika
      A kérdések hatása a partnerre
      A kérdés és a beszélgetés irányítása

Tárgyalástechnika
      Tárgyalások előkészítése, felkészülés
      Az érdek alapú tárgyalások
      Tárgyalási stratégiák, a tárgyalás folyamata
      Csoportos tárgyalások jellemzői és típusai
      Alkutaktikák

Érveléstechnika
      Csoportosítása
      Érvrendszerek hatóköre
      Érvelések kezelése