A vezetői munka támogatására, a személyi döntések előkészítésére, a humán erőforrás kapacitás jobb kihasználásnak segítésére, cégünk pszichológiai vizsgálatokkal nyújt megfelelő hátteret a szakemberek kiválasztásához, a legmegfelelőbb munkakör kialakításához.

Az általunk végzett vizsgálatok alkalmazhatók
    új dolgozók felvétele
    új munkakörök létrehozása
    munkahelyen belüli munkaerő átcsoportosítások
    vezetői kiválasztások
    speciális feladatra történő kiválasztások
esetén.

Pszichológia vizsgálatainkat klinikailag kipróbált és kontroll csoportokkal is ellenőrzött, a nemzetközi és a hazai gyakorlatban elfogadott tesztekkel és személyes interjúkkal végezzük. A tesztek standardizáltak, azaz átlagos viselkedést, illetve az átlagtól való eltéréseket mutatják ki, így azok eredményei jól értékelhetők a munkáltatók számára. A vizsgálataink egyúttal kiemelik az egyes személyek bármilyen irányban kiemelkedő tulajdonságait, személyiségjegyeit, illetve szükség esetén megmutatják azt is, hogy valaki várhatóan hogyan fog viselkedni végletes körülmények között.BŐVEBBEN SAJÁT FEJLESZTÉSEK

A vizsgálatokat a CPI kérdőívvel alapozzuk meg, s azt kiegészítjük a vizsgálat célja által meghatározott további tesztekkel és olyan vizsgálati elemekkel, illetve személyes interjúval, amelyek további megerősítéseket, illetve kibontásokat nyújthatnak a felhasználó számára. Ezért minden egyes konkrét esetben szükséges annak a megbeszélése, hogy melyek azok a viselkedési területek és személyiség vonások, valamint képességek, amelyek vizsgálata kiemelten fontos.

Az általunk alkalmazott CPI vizsgálati kérdőívet és értékelési rendszert negyedévszázados története alatt mintegy negyven nyelvre fordították le, s használják a világon. A becslések szerint ma már több mint 50 millió emberről készítettek hozzáértő pszichológusok e kérdőív segítségével jellemzést. A CPI az egészséges, érett személyiség mindennapi társas viselkedésének jellemzését és előrejelzését nyújtja, a társas magatartást szabályzó tulajdonságok tudományos igényű kategorizálásával és kölcsönhatásainak elemzésével. Ez a teszt a pszichológia által igazolt, a mindennapokban kikristályosodott emberismereti kategóriák és tulajdonság dimenziók mentén vizsgálja az individuális különbségeket.

A CPI teszt négy fő csoportban ad képet a kitöltő személyiségéről, amelyek
    kiegyensúlyozottság, interperszonális hatékonyság
    szocializáltság, felelősségérzet
    teljesítmény motiváció
    a személyes érdeklődés irányultsága

A teszt természetesen alkalmas arra, hogy kiszűrje az akaratlagos, illetve a figyelmetlenségből fakadó, nem valóságos módon való kitöltést. Az értékelés során a kitöltött kérdőívet csak cégünk pszichológusa látja és kezeli.


Tapasztalataink szerint az átfogó vizsgálathoz a kiegészítő vizsgálatok elsősorban az alábbi területeken szükségesek:
    döntési képesség és hajlandóság
    konfliktus és stressztűrő képességek
    a váratlan helyzetek elfogadása és kezelése
    a verbális és nem verbális viselkedés összhangja
    a monoton munka vagy éppen fordítva az állandó változások "elviselésének" képessége

A vizsgálatokról s azok eredményéről írásban és szóban egyaránt tájékoztatjuk a megrendelőt, s szükség esetén az érintetteket is.

A kitöltött kérdőíveket bizalmasan kezeljük, azokat az érintett beleegyezése nélkül a kitöltést szolgáló alkalmon kívül más célra nem használjuk fel.


Az általunk végzett pszichológiai vizsgálatok segítségével Megrendelőink részére meghagyjuk az önálló döntés lehetőségét. A vizsgálatok részletesen bemutatják a vizsgált személyek személyiségjegyeit és megteremtik a lehetséges jelöltek közötti összehasonlítás lehetőségét is. Ennek alapján úgy gondoljuk, helyes utat választunk, ha a Megrendelő maga döntheti el, milyen hibákat és hiányosságokat képes tolerálni, s mik azok az erények amelyekre feltétlenül igényt tart.

A Megrendelő a vizsgálatok elvégzését követően akár három napon belül értékelést kaphat a vizsgált személy(ek)ről, részletes pszichológiai szakvéleménnyel.

A vizsgálatok lefolyásának megtervezését és a vizsgálati eredmények értékelését minden esetben szakképzett pszichológus végzi.