1. Szervezeti működés optimalizálás
    szervezet diagnosztika
    működési struktúra vizsgálatok
    döntési rendszerek
    dolgozói attitűd vizsgálatok
    felelősségi - hatásköri - döntési viszonyok
    szervezeti folyamatok szabályozása, a belső szabványok
    információs és kommunikációs rendszerek
BŐVEBBEN


2. A szervezet működését meghatározó szabályrendszerek kidolgozása
A szervezetek szabályzása segítséget nyújt a szervezet résztvevőinek ahhoz, hogy feladataikat
    azonosan magas színvonalon láthassák el
    "váratlan" helyzetekben is megfelelően tudják megoldani
    egyértelműen el tudják sajátítani
    a követelmények szerint lássák el, s azok ellenőrzése és értékelése is egyértelmű legyen
BŐVEBBEN

1. Szervezeti működés optimalizálás

A vizsgálatok eredményeként egyaránt választ adunk arra, hogy mennyire felel meg a céloknak és feladatoknak a
    szervezet struktúrája
    szervezet vezetési rendszere
    szervezeten belüli munkamegosztás


A szervezet munkájának optimalizálása során elősegítjük
    a tervezési, feladat meghatározási rendszer
    az irányítási rendszer
    az ellenőrzési rendszer fejlesztését.


A helyi igényeknek megfelelően kidolgozzuk a dolgozói és vezetői
    kiválasztás
    ösztönzés és
    értékelés
    rendszerét.


A szervezet elemzése során feltárjuk a működésben jelentkező
    hiányokat
    redundanciákat
    kényszermegoldásokat
   s javaslatokat teszünk azok megszüntetésére, kiküszöbölésére.


Munkánk során olyan megoldásokat dolgozunk ki, amelyek reálisan számíthatnak arra, hogy azonosulni tudnak vele a vezetők és a dolgozók, így tényleges esély van a bevezetésre, a megvalósulásra és ezáltal a hatékonyság növelésére. Az elemzések során kitérünk a vevőkkel való kapcsolatok elemzésére is, az értékesítési folyamat elemzésére, az ügyfélkapcsolatok lehetséges javítására. Végezetül fontosnak tartjuk, hogy a vállalatról a dolgozók által közvetített kép egységes legyen, s megfeleljen a cég üzletpolitikájának, arculatának. Ezért meghatározzuk, hogyan és milyen módon képviseljék a céget tárgyalásokon, napi munkájuk során. A szervezeti működés optimalizálása során egyúttal kialakítjuk annak a rendszerét is, hogy az egyes tevékenységi területek folyamatosan értékeljék és fejlesszék saját munkájukat, tegyenek kezdeményezően javaslatot a szervezet egésze fejlesztésére. Ezzel olyan önfejlesztő rendszer alapjait rakjuk le, amely rendszeres karbantartással állandóan a szervezeti működés optimalizálására törekszik.


2. A szervezet működését meghatározó szabályrendszerek kidolgozása

A szervezet működését meghatározó szabályzások alapvetően három csoportra oszthatók:

1. Jogszabály által meghatározottan kötelező szabályzatok:
   gazdasági terület szabályzatai
    számviteli politika
    házipénztár kezelési szabályzat
    leltározási szabályzat
   működés biztonságát meghatározó szabályzatok
    munkaügyi szabályzat
    munkavédelmi szabályzat
    tűzvédelmi szabályzat
   egyéb
    iratkezelési szabályzat


2. A szervezet működését alapvetően meghatározó szabályzatok
    szervezeti és működési szabályzat
    szervezeti felépítés - az egyes szervezeti egységek feladatai
    bizottságok működési szabályzata (pl. Felügyelő Bizottság működési szabályzata)
    hatáskörök és felelősségek rendszere
    munkaköri leírások - munkaértékelési eljárások
    ellenőrzési mechanizmusok
    hatásköri és felelősségi listák, viszonyok


3. A szervezet meghatározó folyamataira vonatkozó egyedi szabályzások
    segíti a feladatok elvégzésének egységességét
    megkönnyíti az új munkatársak beilleszkedését
    azonos "képet" nyújt partnereknek a cégről és szolgáltatásokról
    kiszámíthatóvá teszi a befektetések és a várható eredmények viszonyát


Ilyenek lehetnek például:
    bármely rendszeresen jelentkező feladatsor szabályzása
    a beérkező megrendelések fogadása és kielégítése
    a panaszok bejelentésének fogadása, a problémák megoldásának folyamata
    a kimenő megrendelések előkészítése és megalapozása
    reklamációs esetek kezelése és megoldása
    panaszos ügyek kezelésének ügymenete


Szükség lehet az új szabályzások elkészítésére
    új szervezeti feladatok bevezetésekor
    változások menedzselése során
    szervezeti átvilágítások eredményeként keletkező feladatok elvégzése során


Vállaljuk
    szervezeti átvilágítások elvégzését
       pénzügyi, szervezeti, partner- és ügyfélkapcsolatok elemzésével és
       szervezeti-működési struktúra elemzésekkel megalapozva
    változások menedzselését
    stratégia és jövőkép kidolgozását
    vezetők felkészítését
    szabályzatok elkészítését
    a szabályzatok betanítását
    a résztvevők motiválását az új rend elfogadására és alkalmazására