Különböző munkaterületeken nemegyszer úgy hozta az élet, hogy olyan megrendelést kaptunk, illetve olyan lehetőségünk nyílott, hogy abból egy külön, saját kifejlesztésű munka született.

    Talán példaként szolgálhat erre a középiskolás önismereti tréning, amelyet úgy dolgoztunk ki, hogy a gyerekeink éppen ebben a korban jártak, s azt gondoltuk, hogy segíthetne nekik a felnőtté válásban, ha találnánk nekik egy jó tréninget. Azt hiszem, kézenfekvő az ötlet, nosza dolgozzunk ki nekik egyet. Megkerestük és meggyőztük a Veres Pálné Gimnáziumot, egyeztettük az elképzeléseinket, s ennek eredményeként 1997-ben megtartottuk az első ilyen tréninget.

    Saját fejlesztéseink mutatják, hogy munkaterületeinken képesek vagyunk speciális igényeket is kielégíteni, azaz "a nálunk meglevő alapanyagokból bármit elkészítünk az Ön kívánságára".
KÖZÉPISKOLAI ÖNISMERETI TRÉNING NYILVÁNOS SZEREPLÉS TRÉNING SPECIÁLIS FELADATRA VALÓ KIVÁLASZTÁS ÉS SZŰRÉS


KÖZÉPISKOLAI ÖNISMERETI TRÉNING


Én és helyem a világban
Az "én" és helye a világban

- középiskolások társadalmi szocializációját segítő önismereti program -Alapvetés Elősegíti Tartalom Módszer
Mit nyújt a diákoknak Mit nyújt a tanároknak Mit nyújt a szülőknek Tapasztalatok
Alapvetés

    A középiskolás kor a gyermeki korból a felnőtt korba való átmenet legjelentősebb szakasza, amikor a fiatalok a biológiai érésen túlmenően az önállóság növekedésével egyidejűleg jelentős változásokon mennek keresztül a társadalmi és kortárs szocializációban.
    Ebben a korban szilárdulnak meg a társadalomhoz való viszonyaik, itt gyakorolják először a társadalomba való beilleszkedést, alakítják ki a társadalom általuk való elfogadásának és befogadásának módjait, ezen keresztül szilárdulnak meg az egyéniségük legalapvetőbb jellemzői.
    A késői serdülőkorban levők a bennük és körülöttük lezajló kortárs csoporti változások értékeléséhez segítséget kapnak az iskolától, a családtól és más, a társadalmi szocializációt segítő programoktól, kezdeményezésektől, mégis érzékelhető, hogy jelentős problémákkal küzdenek az önismeretük terén.
    Ebben a korban erősen érzékelhető, hogy keresik a valódi énjüket, próbálják kialakítani az önkifejezési, önérvényesítési mechanizmusaikat és kezdik kialakítani a felnőtt korukra jellemző védekezési és hárítási mechanizmusaikat.
    A személyiség kialakulása szempontjából egyik legaktívabb és legtöbbet számító korszakban nagy szükségük van ez egyén fejlődésének, a személyiségük egyes alkotóelemeinek, az egyén és csoport viszonyoknak valamilyen mértékű megértésére és feldolgozási képességére.A Program elősegíti

    A valóságos viselkedés és az érzések, a szándékok és a tényleges cselekedetek megkülönböztetését
    Mások véleményének megértését, mint lehetséges véleményt s ezáltal mélyebb elfogadását
    A cselekedetek motivációinak felismerését
    Az egyén és csoport viszonyainak megértését
    A konfliktusok kezelésének tudatosabbá válását
    A kommunikációs készségek javulását és igényének kifejlődését
    A csoportok működése törvényszerűségeinek felismerését, szerepek és státuszok, csoportnormaA program tartalmi menete:

   1. - 2. nap - együttműködés
    - az együttműködés szükségessége és eredményessége csoportban az egyéni célok is együttműködésen keresztül valósíthatók meg
    - kommunikáció és interakció
   3. - 4. nap - teljesítmény motivációk, tanulás
    - döntési helyzetek, döntés mechanizmusa, a döntést befolyásoló tényezők
    - konfliktushelyzetek és kezelésük

   A program megvalósítása egyaránt lehetséges nyári táborokban, illetve az iskolai évben, hétvégeken.
   A nyári táborok esetében lehetőség van arra, hogy központi-területi táborokban, vagy egy-egy iskola által szervezett, részben önköltséges táborokban egy-egy csoport részére az önismereti tréning legyen a program. Lehetőség van továbbá arra is, hogy a szünidő alatt az iskola jelentse egy-egy négynapos önismereti program helyszínét.
   Az iskolai év során a diákok részére a Program hétvégeken, szombat vasárnap, az iskola által biztosított helyszínen kerülhet megvalósításra.

   A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítása leghatékonyabban "T" csoportos foglalkozások segítségével valósítható meg, csak így várható el reálisan, hogy mindazok a kérdések, amelyekkel a résztvevők találkoztak, azok maradandó nyomot is hagynak bennük.
A program módszere

   A program tréning módszerrel valósul meg, aminek erőssége, hogy nem recepteket, sablonokat ad a résztvevők kezébe, hanem a résztvevők aktív alkotó munkájára építve segíti az önismeret fejlesztését. A tréningszerű tanulási folyamat és annak későbbi alkalmazása lehetőséget nyújt a folyamatos fejlődésre, az újabb tapasztalatok zökkenőmentes beépítésére.
   A témakörök feldolgozása minden esetben csoportmunka segítségével történik, ahol valamennyi résztvevő személy szerint is részt vesz a munkában. Az ismeretek beépülését szituációs gyakorlatok és azok elemzései biztosítják.
   A tréningeken videó kamerával dolgozunk, amely lehetővé teszi a torzítás mentes megbeszéléseket, a pozitív viselkedésformák megerősítését, tudatosítását.
Mit nyújt a program a diákoknak?

    Segít felismerni saját magáról kialakított kép és a mások által róla kialakított kép különbségének okait
    Javítja a saját maga ismeretének és elemzésének képességét
    Nő a türelem és az elfogadó készség egymással és másokkal szemben, biztosabbá válnak az interperszonális kapcsolataikban
    Segít felismerni a valós viselkedés és az érzések közötti különbségeket
    Segíti megkülönböztetni a szándékot és a tényleges cselekedet hatását egymástól
    Nő az esélye az alap-értékeiktől jelentősen eltérő kortárs csoporti nyomások elutasításának
    Kisebb az esélyük a személyi konfliktusokból fakadó kisiklásokra
    Várhatóan csökken a devianciára való hajlam
    A csoportban történő együttdolgozás hatására javul az együttműködési készség, nő az egymás elfogadása és a másság tudomásul vételeMit nyújt a program a tanároknak?

    Nő a résztvevők együttműködési készsége
    Nő az esély az alapértékektől jelentősen eltérő kortárs csoport nyomásának elutasítására
    Segíti a diákok realitásokon nyugvó önértékelésének fejlődését, a félelmek és szorongások felismerését és feloldásátMit nyújt a program a szülőknek?

    növeli a résztvevők körében az esélyt a mások véleményének megértésére, végiggondolására és ezáltal elfogadására
    nő a diákokban a türelem és elfogadó készség egymással és másokkal szemben
    várhatóan csökken a devianciára való hajlam
    csökken az esélye a személyi konfliktusokból fakadó kisiklásoknakA korábbi tréningek tapasztalatai, a résztvevők véleményei

Általános tanulságok

A résztvevők nyitottak és érdeklődőek. A tréninget megelőzően és annak kezdetén néhányukban volt némi félelem, de ez nagyon hamar elmúlt.
A feladatok értékelése során néha azt várják, hogy valaki megmondja nekik, mi lenne a helyes viselkedés, de sokszor hajlandók arra is, hogy részt vegyenek közösen a tanulságok megállapításában és levonásában.
Szeretik és várják, hogy megismerjék magukat, nyitottak arra, hogy foglalkozhassanak saját magukkal, illetve egymással.
Mindenképpen figyelemre méltó, hogy képesek voltak olyan légkört kialakítani, illetve olyan légkörben dolgozni, ahol nem az volt a fontos, hogy győzd meg a másikat, hanem az, hogy "ismerd meg és értsd meg a másik véleményét".A résztvevők véleményéből az első két nap után
    Úgy érzem játékosan jövök rá a jó és rossz tulajdonságaimra
    Szabadon lehet beszélni az adott témáról, saját gondolataimat elmondva összehasonlíthatom, kiegészíthetem mások gondolataival.
    Kötetlenül lehet beszélgetni, nyíltan megmondhatom a véleményem. Segít abban, hogy meg tudjam érteni magam és meg tudjam értetni magam másokkal.
    Használnom kellett a fejemet, nem beszélhettem össze-vissza, mert mindenki véleménye számított. Imádtam vitatkozni.
    Jó volt látni a többieket és magamat is különböző helyzetekben, hogy hogy viselkedem.
    Jó benyomást keltett, hogy mindig végighallgattak és általában meg is értették amit mondani akartam. Jó volt megismerni a többieket, jó volt beszélgetni azokkal is akikkel más körülmények között biztosan nem beszélgettem.


"Tanulságok magamnak, változások magamban az itt történtek hatására:"
    Jobban oda kell figyelni mások véleményére, meg kell értsem a többiek érveit gondolatait.
    Legyek sokkal alkalmazkodóbb
    Nem túl sok változást észleltem eddig. Megtanultam, hogy sokkal jobban kell figyelni az emberekre, másokra és, hogy mások véleménye is ugyanolyan fontos, mint az enyém.
    Egyelőre bizonytalan vagyok, történtek jelentős változások bennem.
    Azt hiszem az emberekhez való viszonyom változott meg. Jobban meg fogom érteni mások reakcióit a viselkedésemre.


"A résztvevők véleményéből a tréning befejezte után:"
    Érdekesek a gyakorlatok, az utánuk következő őszinte beszélgetések és a következtetések. Új gondolatok, látásmódok megismerése.
    Nem befolyásolni akar, csak rámutatni arra, hogy más látásmód is létezik egyes helyzetekben. Össze tudtam hasonlítani magam - és így jobban elfogadni - más, velem egykorúakkal (Én is olyan vagyok mint ők és ők is olyanok mint én)
    Megismerkedtem mások véleményeivel. Őszintén lehetett beszélgetni. Az életben ez ritkán fordul elő.
    Segített megismerni néhány dolognak a működését, az ember automatikus reakcióit helyzetekben.
    Megtanultam jobban bízni másokban és magamban


"Tanulságok magamnak, változások magamban az itt történtek hatására:"
    Másképp viszonyulok másokhoz. Próbálom jobban megérteni, hogy ő mit gondol.
    Úgy érzem, gondolkodásban elég sok újat tanultam, azt, hogy hogy figyeljem meg a magam és mások kapcsolatát.
    Jobban elfogadom magam, mert látom, hogy ők milyennek látnak.
    Tanulságos volt látni, hogy egye esetekben egyébként hasonló viselkedésű emberek, teljesen más szemszögből látják a dolgokat.
    Meg kell hallgassam mások véleményét.
    Jobban átlátom magamat és a dolgaimat. Különböző helyzetekben már tudom, hogy mit csinálnék és hogy mi az, amit azért csinálok, mert azt várják tőlem.


"Üzenetek a trénereknek:"
    Ha a trénerek bírják és igény van rá indítsanak több tréninget
    Az iskola szervezhetne még további tréningeket, mert szerintem hasznos lenne a többi diáknak is.
    Kiváló, mintha ők is csak egyek lennének a diákok közül.
    Szerintem nagyon jó játékokat, illetve gyakorlatokat találtak ki, illetve az egész tréning során igen jó hangulatot tudtak teremteni.
    Közvetlenek, barátságosak, minden feladatnak volt értelme - tanulságot lehetett levonni, tanulni belőle, valami újra mutattak rá.
    Megértőek, igyekszenek senkivel sem kivételezni. Minden tulajdonságnak megmutatták az előnyeit is, nemcsak a hátrányait.
    Hozzáértő, látszik a szakértelem. Tetszett, hogy mindenkinek odafigyeltek a véleményére és nem lehetett rosszat mondani.
    Gyakorlott odafigyelők, türelmesek. Vezetők, de mégis közénk tartoztak. Megértőek.


NYILVÁNOS KÖZSZEREPLÉS TRÉNING


Nyilvános szereplés
- a hallgatóság meggyőzése -

- feladatorientált és kondicionáló tréning -Cél Kiknek szól? Várható eredmény Főbb elemei


"A beszéd három dologból tevődik össze: a beszélőből, amiről beszél, és akihez beszél; a beszéd célja az utóbbira irányul, azaz a hallgatóra"
Arisztotelész

Cél

    A vezetői sikeresség fokozása a nyilvános szereplés területén.
    Annak a felismerésnek a segítése, hogy a beszéd akkor éri el a célját, ha arra törekszik, hogy a célzott megértse azt, s annak alapján maga hozza meg a döntését, maga alakítsa ki a véleményét, de már ne tudja magát kivonni a beszéd, a beszélő hatása alól.
    A meglevő ismeretek kiegészítése további szükséges elméleti tudással, s ezeknek az ismereteknek a gyakoroltatás útján való elsajátíttatása.Kiknek szól

   A programot elsősorban a helyi közélet szereplőinek, polgármestereknek, a helyi közéletben aktív embereknek, a helyi választásokon induló területi és parlamenti képviselő jelölteknek ajánljuk. A programot arra a többoldalú meghatározottságra tekintettel ajánljuk, amelyben nap, mint nap végzik a munkájukat. Tevékenységüket egyszerre határozzák meg a helyi működésre és tevékenységre vonatkozó országos szintű szabályozások és feltételek, valamint a helyi testületek által létrehozott szabályozások, valamint a választóik által meghatározott elvek érvényesítése.
   A program alkalmazható azonos pozícióban, helyzetben levő emberek, pl. polgármesterek részére, vagy egyes önkormányzatoknál, és azok környezetében dolgozó vezetők részére.
   A tematika minden esetben figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, a résztvevők körét és szerepléseinek várható terét, és az ehhez kapcsolódó fő kérdéseket érinti.
Várható eredmény

   A résztvevőkben erősödnek a meglevő képességeik, biztosabban tudják kezelni a jövőben a nehezebb szituációkat. Helyzeteiket differenciáltabban fogják megítélni, s ennek megfelelően árnyaltabb megoldásokat tudnak majd választani.
   Az előadói, szereplési készségek javulásának és a tudatosabb vezetői munkának hatására várható az elfogadottság, a megértés, a megértettség erősödése.A program főbb elemei

    a hatásos beszéd elemei, felépítése
    a hallgatóság érzelmeinek kezelése
    a magabiztosság növelése
    a váratlan beszédhelyzet
    kérdések, ellenvélemények
    a szándékos ellentmondók, zavaró események
    érveléstechnika - és csapdái
    a kezdeményezés és az irányítás kézben tartása
    a szükséges külsőségek


SPECIÁLIS FELADATRA VALÓ KIVÁLASZTÁS ÉS SZŰRÉS


    Kiválasztási és szűrési rendszert dolgoztunk ki, őrző-védő feladatokat ellátó cégek részére. Az őrző-védő cég állományában levő dolgozók és új belépők részére kialakított folyamatos szűrési rendszer és alkalmassági vizsgálatok segítségével a vezetők több szempont szerint, az adott cél szempontjából kapnak teljes körű képet az alkalmazottakról.

1. A vizsgálati szempontok összeállításakor figyelembe vettük, hogy a szolgálatot teljesítők, a szolgálat jellege szerint     különböző módon kell, hogy reagáljanak a konfliktusokra.
- A védő, őrző jellegű feladatot ellátók esetében meg kell akadályozniuk a kialakuló konfliktus helyzetek kiteljesedését, lehetőség szerint biztosítaniuk kell a helyszint a további vizsgálatok elvégzéséhez, s minden lehetőséget meg kell találniuk arra, amivel segítséget nyújtanak az elkövetők felleléséhez.
- A pénzszállító feladatot ellátók esetében elsődleges szempontként kell a dolgozóknak választaniuk a konfliktus helyzetek gyors és hatékony elkerülését, amihez jó helyzetfelismerő képesség és gyors döntési képesség szükséges.
- A személyvédelmet biztosítók esetében legfőbb motívumnak a megelőzésnek kell lennie, részben a védelem demonstratív jellegével, részben a jó helyzetfelismerő- és elemző képesség segítségével.


2. A pszichológiai vizsgálatok hatóköre

    A tesztek a vizsgált személyek intellektusáról, teljesítmény és figyelem képességeiről és a nyílt viselkedés emocionális tartalmáról rajzolnak meg részletes személyiség térképet. A vizsgálatok során klinikailag kipróbált és kontroll csoportokkal is ellenőrzött, a nemzetközi és a hazai gyakorlatban elfogadott teszteket töltenek ki a résztvevők. A tesztek standardizáltak, így azok eredményei jól értékelhetők a munkáltató számára. A pszichológiai, alkalmassági vizsgálatok a személyiséget több dimenzióban veszik szemügyre, összességében mintegy 20 faktor szerint, elsősorban nem a pszichopatológiára koncentrálva, de az esetlegesen jelentkező ilyen tapasztalatokat feltárva. Az általános vizsgálatok valamennyi - szolgálatot ellátó - dolgozóra kiterjednek, az egyes speciális feladatot ellátók részére, külön személyre és helyzetre szabott vizsgálatokkal kiegészítve.


3. Az általános vizsgálatok főbb elemei
- Intelligencia teszt
- Agresszió vizsgálat - feltárja a nyílt és az emocionális agressziót, megmutatja a személyiséget a tettlegességtől a bűntudatig
- Projektív vizsgálat - a személyiségfejlődésről ad információkat
- Személyiség vizsgálat négy dimenzió szerint
- Figyelem és teljesítmény vizsgálat - a figyelem és a teljesítmény ingadozása, azok összefüggése
- Énerő vizsgálat - a szándék és a végrehajtási képesség kapcsolatát tárja fel
- Érték vizsgálat - a belső értékrend kimutatása, a célok elérésének indítékaira és eszközeire világit rá.


4. A vizsgálatok az alábbi főbb kérdésekre adnak választ
- Az alapvető feladattal való azonosulás
- A váratlan helyzetek elfogadása és kezelése
- A verbális és nem verbális viselkedés összhangja